Geleceğin Teknolojisi

Çevre Politikamız

Şirketimiz, iş sağlığı ve emniyeti ile çevrenin korunması konusundaki hassasiyeti üç temel esasa dayanmaktadır;

İnsani

Çalışanlara, güvenli ve emniyetli çalışma ortamı sağlanmalıdır.

Ekonomik

Çevreye verilen önem ile bireylerin sağlığı ve emniyeti ve olası kazaların önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması hem firmaya hem de çalışanlara ekonomik değer sağlayacaktır.

Hukuki

Türkiye Cumhuriyeti İş Kanunları esas alınmaktadır. Teknolus faaliyet gösterdiği alanda kanun ve yönetmelikleri de benzer uygulamaları zorunlu kılmaktadır. Şirketimizin her kademesinin, Yukarıda açıkladığımız 3 ana konuda, güveli iş koşulları ile emniyetli ve sağlıklı bir çevre sağlamadaki sorumluluğu Teknolus Sağlık Emniyet ve Çevre politikalarının temel prensiplerinden biridir. Bireylerin sağlık ve güvenlikleri Teknolus ‘un birinci önceliğidir. Teknolus doğru bir çevresel işletme anlayışıyla, arama, üretim ve operasyonlar esnasında çevreye verilebilecek zararı ortadan kaldırma veya en aza indirme sorumluluğunun farkındadır. Sağlık, emniyet ve çevre politikalarının uygulanması, tüm çalışanların gayreti ve bu sorumlulukların bilincinde olmayı gerektirir. Teknolus bu politikaların uygulanmasında tüm çalışanların iş birliği içinde olmasını beklemektedir. Bulunduğumuz yer, yaptığımız iş ve konum itibari ile Cevre konusunda ve Hurda olarak belirlenen, geri dönüş sistemlerinde oluşabilecek ve toplanacak malzemeler için anlaşma yapılmıştır. Konu hassasiyeti acısından tüm personele tebliği yapılmıştır.

Copyright 2015 Teknolus. All Rights Reserved.