Geleceğin Teknolojisi

Bilgi Güvenliği Politikamız

Teknolus olarak , değerli varlığımız olan bilgiyi amanında, doğru ve en uygun şekilde korumak için ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Standardında belirtilen ilkeleri benimsemiş ve uygulamaya almış bulunmaktayız. Kurumun varlığı, hizmet sürekliliği ve sektördeki itibarının korunması için, aşağıda belirtilen hususları uygular:

  • Şirketimizin bilgi varlıklarının gizlilik, bütünlük ve erişilebilirliğini korumak,
  • Bilgi varlıklarımızı, yönetim strateji ve hedeflerine uygun kullanmak,
  • Çalışanlarımız, iş ortaklarımız, müşterilerimiz ve üçüncü taraflarla gizlilik sözleşmeleri yaparak kurum ve müşteri bilgilerini korumak,
  • Bilgi güvenliğimizi tehdit eden iç/dış riskleri sistematik olarak yöneterek riskleri en aza indirmek,
  • Bilgi güvenliği konusunda iç/dış tarafların farkındalığını yaratmak,
  • Güvenlik ihlallerini kayıt altına alarak ihlalin ortadan kaldırılmasını sağlamak,
  • Kurumumuzun belirlediği fiziksel ve teknik güvenlik politika ve kurallarını uygulamak,
  • Bu politika ve kuralların güncelliğini kontrol ederek değişiklik konusunda ilgilileri bilgilendirmek,
  • Olağanüstü durumlarda iş sürekliliğini sağlayacak plan ve tatbikatları gerçekleştirerek kritik bilgilere erişimi sağlamaktır.
  • Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemini tüm süreçlerde etkin şekilde uygulamak ve gözden geçirerek sürekli iyileştirmektir.
Copyright 2015 Teknolus. All Rights Reserved.